Emthane® 75 WG

Emthane® 75 WG

Aktif Madde: %75 Mancozeb

Formulasyon: Suda dağılabilen granül (WG)

Ambalaj: 1 kg, 600 g

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 200 g / 100 l su 14 gün
Bakteriyel benek hastalığı (Pseudomonas syringae pv.tomato) 200 g / 100 l su 14 gün
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 200 g / 100 l su 21 gün
Bağ * Mildiyö (Plasmopara viticola) 150 g / 100 l su 21 gün
Ölü kol (Phomopsis viticola) 150 g / 100 l su 21 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

ELMA KARALEKE:

1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.ilaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

BAĞ MİLDİYÖ: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

BAĞ ÖLÜKOL:

Yaz ilaçlaması:

1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

DOMATES BAKTERİYEL BENEK: Domateste bakteriyel benek ile mücadele yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde yürütülür. Yeşil aksam ilaçlamaları, fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görümez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmaadır. Seralarda uygulama sayısı artabilir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Emthane 75 WG yaygın olarak kullanılan çoğu fungisit, insektisit ve büyümeyi düzenleyiciler ile karışabilir. Tank karışımı hazırlarken uygulamadan önce karışım tablolarına başvurulmalıdır. Emthane 75 WG cymoxanil, carbendazim, captan, folpet, fosetyl-aluminium gibi aktif maddeli ilaçlarla karışabilir.

 

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma