Domark® 10 EC

Domark® 10 EC

Aktif Madde: 100 g/l Tetraconazole

Formulasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj: 400 ml, 250 ml,100 ml

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ * Külleme (Erysiphe necator) 30 ml/100 l su 14 gün
Çilek Külleme (Sphaerotheca macularis f. sp. fragariae) 50 ml/100 l su 3 gün
Domates Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 50 ml/100 l su 3 gün
Fındık Külleme (Erysiphe spp. ) 50 ml/100 l su 21 gün
Hıyar Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum) 50 ml/100 l su 7 gün
Hıyar (Sera) Külleme (Erysiphe cichoracearum) 50 ml/100 l su 3 gün
Şeftali Külleme (Sphaerotheca pannosa var. persicae) 40 ml/100 l su 14 gün
Tütün Külleme (Erysiphe cichoracearum) 40 ml/100 l su 7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

Bağ Küllemesi:

1.uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde

2.uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde

3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde

4. ve diğer uygulama: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır

Çilek Küllemesi:

1.uygulama: İlk hastalık belirtleri görüldüğünde uygulamaya başlanır

2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar uygulamalara devam edilir

Patlıcangillerde Külleme (Domates):

Uygulamalar ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır

Fındık Küllemesi:

Hastalık bahçede ilk defa çıkyorsa, belirtiler görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. P. guttata’nın neden olduğu külleme hastalığı bahçede daha önceki yıllarda görülmüş ise belirtiler görülmeden önce yapraklar normal büyüklüğünü aldıktan sonra ilk ilaçlama yapılmalıdır. Erysiphe sp.’nin neden olduğu külleme hastalığı bahçede daha önceki yıllarda görülmüş ise meyve (çotanak) bağlama döneminde ilaçlamaya başlanır. Her iki hastalık etmeni için hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etki süresi dikkate alınarak ikinci ve diğer ilaçlamalara hasada kadar devam edilir. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Kabakgillerde Külleme (Hıyar):

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır.  Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulama devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 270C’nin üstünde ve orantılı neminde % 50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Şeftali Küllemesi:

1. uygulama: Önceki yıllardaki hastalığın yoğunluğuna göre belirlenmelidir. Hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanmalıdır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı %3’ü buluyorsa belirtiler görülmeden önce (yani önceki yıllarda hastalığın görüldüğü tarihten en az 5-8 gün önce veya sürgünler 20 cm olunca) ilk uygulama yapılmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: Bitkinin gelişmesine kullanılan preparatın etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar 14 gün arayla uygulamaya devam edilir

Tütün Küllemesi:

Uygulama yaprağın alt ve üst yüzünde ince bir film tabakası oluşturacak şekilde yapılmalıdır. İlk külleme lekeleri görülür görülmez uygulamalara başlanır. Tek uygulama yeterli olabilir. Epidemi devam ederse 2. ve 3. uygulama 7-10 gün ara ile yenilenir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Domark® 10 EC Karışım halinde kullanılacaksa küçük hacimli bir ön karışım yapılmalıdır. 

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma