Dimilin® SC 48

Dimilin® SC 48

Aktif Madde: 480 g/l Diflubenzuron

Formulasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj: 250 ml

Kullanıldığı Bitki ve Zararlılar
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Armut Armut yaprak piresi (Cacopsylla pyri) 25 ml+50 ml Yayıcı Yapıştırıcı (Hektovet) /100 l su 14 gün
Elma Elma iç kurdu (Cydia pomonella)
Elma ağ kurdu (Hyponomeuta malinellus)
Armut yaprak galeri güvesi (Leucoptera scitella) *
20 ml/100 l su 14 gün
Pamuk Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 30 ml/da 14 gün

* Elma içkurduna karşı mücadele yapılan bahçelerde ayrıca galeri güvesine karşı ilaçlamaya gerek yoktur.

UYGULAMA ŞEKLİ

Armut psyllası için: Nisan ayı başından itibaren yapılmaya başlanan kontrollerde, kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen tamamının açılıp, 2 ve 3 yaşlı nimfler görülmeye başladığı zaman yapılan tek bir ilaçlama yeterlidir.

Elma iç kurdu mücadelesinde ilaçlamaya başlamak için her dölde cinsel çekici tuzaklardaki kontrol ve sayımlar dikkate alınır. Kelebek uçuşları, zararlının biyolojisi, ağaçların fenolojik durumu ve yayımcı kuruluşlardan alınan bilgilerin ışığı altında ilaçlamalara geçilir.

Elma ağ kurdu mücadelesinde elma ağ kurdu larvaları yaprak epidermisini terk edip, ilk ağlarını örmeye başladıkları zaman tek ilaçlama yapılır.

Armut yaprak galeri güvesi mücadelesine fare kulağı dönemi ve çiçek taç yapraklarının çoğunluğunun döküldüğü dönemde başlanır. 2. ve 3. ilaçlamaya populasyon yoğunluğuna göre devam edilir.

Pamuk yaprak kurdu: Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni incifar (Ocak) görüldüğünde ilaçlamaya geçilmelidir. İlaçlama larvalar yumurtadan yeni çıktığında yani ocak henüz dağılmadan yapılmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. İlaçlama, rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

Diğer İnsektisitler

Bitki Koruma