Diamond®

Aktif Madde: 200 gr/lt Ethoprophos

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler:

Kontakt ve mide zehiri etkili bir nematosit-insektisittir. Toprağa uygulandığında nematodları ve böcekleri öldürür.

Ambalaj: 1lt, 5 lt,

Kullanıldığı bitki ve zararlılar
Bitki Adı Zararlı adı Kullanma Dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (PHI)
Sebze Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 5 lt/ da Domatesin gelişme döneminde yeni bulaşmalar görüldüğünde
UYGULAMA ŞEKLİ

Önce damla sulama düzeninin çıkışları bitkilerin 10-15 cm uzağına gelecek şekilde yerleştirilmelidir. 5 dakika süreyle sulama yapılmalı,, ardından sistemin deposuna su ile birlikte gerekli miktar ilaç konulmalı ve depodaki ilaçlı su tükenince sulama işlemine (normal olarak 15 dakika) devam edilmelidir.

Dikim öncesi Diamond® uygulandığında dikim zamanı, önceki nematod yoğunluğu, toprak yapısı, v.s.'ye bağlı olarak birkaç hafta sonra yeni bulaşmalar görülebilir. O nedenle köklerdeki yeni ur oluşumları sık sık gözlenmeli ve ilk yeni bulaşmalarla birlikte gecikmeden Diamond® uygulanmalıdır.

Diamond®'un etki süresi 3-4 haftadır. Mevsim nematod faaliyetine uygunsa 3-4 hafta sonra ikinci bir uygulama yapılmalıdır. 

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirliği: Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz.

Diğer Fumigantlar ve Nematisitler

Bitki Koruma