Deltharin® 2.5 EC

Deltharin® 2.5 EC

Aktif Madde: 25 g/l Deltamethrin

Formulasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj: 1 l, 500 ml, 250 ml, 100 ml

Kullanıldığı Bitki ve Zararlılar
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Kabakgiller Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci) 100 ml/da 3 gün
Domates (Sera) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 50 ml/da, Larva 3 gün
Patlıcan (Tarla) Tütün beyaz sineği (Bemisia tabaci) 100 ml/da Larva, Pupa, Ergin 3 gün
Fasülye Yaprak biti (Aphis spp.) 50 ml/da 3 gün
Elma Elma iç kurdu (Cydia pomonella) 15 ml/100 l su 3 gün
Elma ağ kurdu (Hyponomeuta malinellus) 5 ml/100 l su 3 gün
Bağ * Dürmece (Spargonothis pilleriana) 50 ml/100 l su 3 gün
Salkım güvesi (Lobesia botrana) 30 ml/100 l su 3 gün
Kiraz Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) 25 ml/100 l su, Ergin 3 gün
Armut Armut psillidi (Cacopsylla pyri) 50 ml/100 l su 3 gün
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 30 ml/100 l su 3 gün
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 30 ml/da 3 gün
Mercimek Hortumlu böcek (Sitona spp.)
Apion (Apion arrogans)
50 ml/da 3 gün
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 20 ml/da 3 gün
Mantolu böcek (Amicta oberthuri) 30 ml/da 3 gün
Nohut Hortumlu böcek (Sitona spp.)
Apion (Apion arrogans)
50 ml/da 3 gün
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 20 ml/da 3 gün
Mantolu böcek (Amicta oberthuri) 30 ml/da 3 gün
Mısır Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.) 50 ml/da (15 gün ara ile 3 uygulama) 3 gün
Şeker pancarı Şekerpancarı piresi (Chaetocnema sp.)
Bozkurt (Agrotis spp.)
Kalkan böceği (Cassida spp.)
25 ml/da 3 gün
Hububat Süne (Eurygaster spp.) 30 ml/da 1-3 dönem nimf, 50 ml/da 4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin 3 gün
Hububat hortumlu böcek (Pachytychius hordei) 30 ml/da 3 gün
Ekin kambur böceği (Zabrus spp.) 20 ml/da (Satıh uygulaması) 3 gün
Zeytin Zeytin sineği (Bactrocera oleae) 25 ml/100 l su 3 gün
Zeytin güvesi (Prays oleae ) 30 ml/100 l su 3 gün
Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae) 25 ml/100 l su 3 gün
Ayçiçeği Çayır tırtılı (Loxostege sticticalis) 25 ml/100 l su 3 gün
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 75 ml/100 l su 3 gün
Fındık Kır tırtılı (Lymantria dispar) 30 ml/100 l su 3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

* Etki süresi 20-30 gündür.

UYGULAMA ŞEKLİ

Kabak Tütün beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu zaman saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Domateste yeşilkurt: Tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Patlıcan Tütün beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu zaman saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Fasulye yaprakbiti: Nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden rastgele birer yaprak koparılır. Baklagillerde 25-50; patlıcan, kabakgiller ve lahana gibi büyük yapraklı bitkilerde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye karar verilir.

Elma içkurdu: Elma içkurdu’na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Dürmece: İlkbaharda larvaların kışlaklardan çıkıp uyanan asma gözlerine ilk geldiği tarihten itibaren 10 ve 30 gün sonra yapılmalıdır. 

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. Dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. Dölde 520 gün-derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. Dölde çiçek tomurcuğu, 2. Dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Mercimekte Mantolu böceğe karşı: Çok yoğun bulaşmalarda ilaçlama yapılmalıdır.

Mercimekte Hortumlu böceğine karşı: Kurak geçen dönemlerde ve zararlı yoğunluğu fazla olduğu durumlarda bitkiler 5-10 cm boyundayken bir kez ilaçlama yapılır.

Mercimekte Apion’a karşı: Ergin mücadelesinde m2 ortalama 3-5 ergin veya daha fazla olduğunda, larva için bitki başına 3 veya daha fazla larvalı çiçek tomurcuğu olduğunda veya tepe tomurcuklarında % 10 un üzerinde bulaşma olduğunda uygulama yapılır.

Armut psillidine karşı: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin % 15’den fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40’a kadar çıkmaktadır.

Buğday: Ekin kamburböceği: Yüzey ilaçlaması yapılır.

Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.

Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başına yaprak ve yeni sürgünlerde % 10’dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10’unda canlı “yumurta+larva” olduğunda ilaçlama yapılır.

Zeytin sineğine karşı: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan Zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Zeytin Karakoşniline karşı: Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla ilaçlama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların % 50 sinin açıldığı devrede birinci, % 90’ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Kiraz sineğine karşı görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde uygulamanın yapılması gereklidir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir. 

Diğer İnsektisitler

Bitki Koruma