Delos®

Aktif Madde: 110 g/l Etoxazole

Formulasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

Özellikler:

Kontakt etkili akarisittir. Kırmızı örümceklerin yumurta, larva ve nimflerine karşı dönem değiştirmelerini engellemek suretiyle etki gösterir. Erginlere etkili değildir. Bununla birlikte uygulamadan 3-5 gün sonra belirgin etkisini gösterir ve etki dayanıklılığı 1 ay civarındadır.

Ambalaj: 1 l, 250 ml

Kullanıldığı Bitki ve Zararlılar
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (PHI)
Elma Avrupa kırmızı örümceği (Panonychus ulmi) 25 ml/100 l su (yumurta, larva, nimf) 14 gün
Domates İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) 35 ml/100 l su (larva, nimf) 3 gün
Pamuk İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) 25 ml/da (yumurta, larva, nimf) 21 gün
Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus) 50 ml/da (yumurta, larva, nimf) 21 gün
Karpuz İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) 25 ml/da (larva, nimf) 3 gün
Bağ * İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) 25 ml/100 l su (yumurta, larva, nimf) 7 gün
Hıyar (Tarla-Sera) İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) 35 ml/100 l su (larva,nimf) 3 gün
Çilek (Tarla) İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) 35 ml/100 l su (larva, nimf) 1 gün
Biber (Sera) İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) 35 ml/100 l su (larva, nimf) 3 gün
Mısır İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) 25 ml/da (yumurta, larva, nimf) 1 gün
Patlıcan (Sera) İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) 35 ml/100 l su (ergin, larva, nimf) 3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

Elma-Avrupa kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates, Hıyar, Patlıcan ve Biber-Kırmızıörümcekler: Domates, hıyar ve patlıcanda yaprak başına ortalama 5 adet, biberde 3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Pamuk-Kırmızıörümcekler: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar uygulanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi’nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 10 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Karpuz-İki noktalı kırmızıörümcek: Sebze bahçelerinde ilk sayım için çiçeklenme döneminde araziye parsellerin köşegenlerinden çapraz olarak girilir. 3-5 adımda bir, bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızıörümcek nimf ve erginlerinin sayımı yapılır. Yapraklar üzerindeki canlı kırmızıörümcekler büyüteç ile sayılıp kayıt edilir. Toplam kırmızıörümcek sayısı yaprak adetine bölünür. Bir yaprağa düşen canlı kırmızıörümcek sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

Bağ-İki noktalı kırmızıörümcek: Yayılış gösterdiği bağ alanları gözlem altında tutulmalı, bir yaprakta 5-8 adet zararlı bulunduğunda kimyasal mücadele önerilir. Birinci uygulamada kullanılan ürünün etki süresi bitiminden itibaren yapılan sayımlarda, zararlı yoğunluğu eşiğin üzerine çıkarsa, ikinci uygulama yapılır. Hasattan önce yapılan uygulamalarda, kullanılan akarisitin bekleme süresi dikkate alınarak uygulamaya son verilir. Şayet zarar devam ediyorsa hasattan sonra da uygulama yapılabilir.

Çilek-İki noktalı kırmızıörümcek:

Erken dönem uygulaması: Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır.

Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.

Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu-Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

Mısır-İki noktalı kırmızıörümcek: Mısırda tane bağlama döneminden önce bitkinin alt yapraklarında renk değişimi (sararma veya kahverengileşme) başlamışsa ve zararlı yüksek yoğunlukta ise ilaçlama önerilir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Alkali özelliktekiler hariç, diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak uygulanabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Diğer Akarisitler

Bitki Koruma