Curzeb® 50 WP

Curzeb® 50 WP

Aktif Madde: %45 Mancozeb + %5 Cymoxanil

Formulasyon: Suda ıslanabilir toz (WP)

Ambalaj: 800 g, 600 g

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Hıyar Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 300 g / 100 l su 14 gün
Bağ * Mildiyö (Plasmopara viticola) 300 g / 100 l su 14 gün
Ölü kol (Phomopsis viticola) 250 g / 100 l su 14 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 300 g / 100 l su 14 gün
Mildiyö (Phythophthora infestans) 300 g / 100 l su 14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

BAĞ MİLDİYÖ: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamaar 1.ilacın süresi ve hastalığın geişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne aınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

BAĞ ÖLÜKOL: Yaz ilaçlaması:

1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

HIYAR KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görümesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gereklidir.

DOMATES MİLDİYÖ: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Yaygın olarak kullanılan fungisit ve insektisitlerle karışabilir. Başka ilaçlarla karıştırmadan önce ön karışım yapılması tavsiye edilir.

 

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma