Cuppomaster®

Cuppomaster®

Aktif Madde: 317 g/l Chlorothalonil + 317 g/l Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid

Formulasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj: 1 l

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 250 ml / 100 l su 14 gün
Mildiyö (Phythophthora infestans) 230 ml / 100 l su 14 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Domates mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Cuppomaster Bordo bulamacı gibi alkali ilaçlar ve civa içeren ilaçlarla karıştırılmaz. Genelde WP olarak formüle edilmiş insektisitlerle tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Ancak diğer ilaçlar ve insektisitlerle karıştırılmak istenirse, ön deneme yapılarak fiziki uygunluğunu ve fitotoksisitesini tesbit etmeden kullanılmamalıdır. Birden fazla ilaç ile karıştırmayın. Diğer maddeler ilave edilmeden önce Cuppomaster ilaçlama aletinin deposu içinde karıştırılmalıdır. Yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

 

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma