Cowboy® 240 EC

Cowboy® 240 EC

Aktif Madde: 240 g/l Clodinafop-propargyl + 60 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)

Formulasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özellikler:

Cowboy 240 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkileri 1 ile 3 hafta içinde görülür. Yabancıot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener); metobolizmayı teşvik ederek ilacın buğday üzerindeki selektivitesini arttırır. Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

 

Ambalaj: 400 ml, 200 ml

Kullanıldığı bitki ve yabancıotlar
Bitki Adı Yabancı ot Adı Kullanılma Dozu ve Dönemi
Buğday Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kısır yabani yulaf (Avena Sterillis)
Delice (Lolium temelentum)
Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys)
Yumuşak başaklı kuş yemi (Phalaris paradoxa)
Küçükbaşaklı kuşyemi (Phalaris minor)
20 ml / da Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır. -
UYGULAMA ŞEKLİ

COWBOY® 240 EC buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-em); buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. COWBOY® 240 EC’den en iyi sonuç, yabancı otların çoğunluğunun çıktığı, ılık ve rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir.

COWBOY® 240 ECnin kalıcı etkisi olmadığından, ürünün uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilmezler. Uygulamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.

COWBOY® 240 EC toprakta kısa sürede ayrıştığı için, toprakta etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: COWBOY® 240 EC Sulfonylurea terkipli bitki koruma ürünleri ile karışım halinde kullanılmamalıdır. COWBOY® 240 EC buğday fungisitleri ile birlikte kullanılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Diğer Herbisitler

Bitki Koruma