Capito®

Aktif Madde: 75 g/l Indoxacarb + 18 g/l Abamectin

Formulasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

Özellikler:

Capito® iki farklı aktif maddenin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş SC (Süspansiyon konsantre) formülasyonunda bir insektisittir. Bu iki aktif maddeden biri olan Indoxacarb;  kontakt ve mide zehiri etkilidir. Böceklerin sinir hücrelerinde sodyum kanallarını tıkayarak etki eder ve ilaçlamadan kısa bir süre zararlının beslenme ve diğer faaliyetleri durur veya çok azalır. Abamectin ise mide zehiri ve kontakt etkili bir insektisit ve akarisittir. Bitki bünyesinde sistemik aktivitesi sınırlı olmakla birlikte, iyi bir translaminar etkiye sahiptir. Böylece yaprakta bir noktadan diğerine kolaylık taşınmakta ve yaprak içinde hareket ederek zararlıları kontrol etmektedir.

Ambalaj: 500 ml, 200 ml, 700 ml, 100 ml

Kullanıldığı Bitki ve Zararlılar
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Domates (tarla-sera) Domates güvesi (Tuta absoluta) 45 ml/da 3 gün
Pamuk Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 70 ml/da larva 14 gün
Elma Elma iç kurdu (Cydia pomonella) 70 ml/100 l su Yumurta, larva 7 gün
Mısır Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.) 60 ml/da 7 gün
Şeftali Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) 50 ml/100 l su 21 gün
Armut Elma iç kurdu (Cydia pomonella) 70 ml/100 l su Yumurta, larva 7 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Domates güvesine karşı ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra  tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde, yumurta, larva ve pupa aranır. 100 bitkiden 3'ü zararlının herhangi bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise uygulama yapılır.

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Elma ve Armutta Elma içkurdu: Elma içkurdu’na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektedir.

Mısır koçankurduna karşı İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Şeftali güvesine karşı uygulama zamanının saptanmasında eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı ve bitki fenolojisinden yararlanılır. Şeftali güvesinin mücadelesinde hedef, larvaların sürgün veya meyveye girmeden önce öldürülmesidir. Zararlı yoğunluğuna bağlı olarak uygulama 21 gün arayla tekrarlanmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.

Diğer İnsektisitler

Bitki Koruma