Caira®

Aktif Madde: 250 g/l Azoxystrobin

Formulasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj: 1 l, 200 ml

DETAYLI BİLGİ
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ * Bağ Mildiyösü (Plasmopara viticola)
Külleme (Erysiphe necator)
Ölü kol (Phomopsis viticola)
75 ml/100 l su 21 gün
Hıyar Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 60 ml/100 l su 3 gün
Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotecha fuliginea) 75 ml/100 l su 3 gün
Kabak Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotecha fuliginea) 75 ml/100 l su 3 gün
Domates (Tarla) Mildiyö (Phytophtora infestans)
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
75 ml / 100 l su 3 gün
Karpuz Alternaria Yaprak Yanıklığı (Alternaria cucumerina) 75 ml/da 3 gün
Biber (Sera) Külleme (Leveillula taurica) 75 ml / 100 l su 3 gün
Çilek Antraknoz (Colletotrichum fragariae, C.gloeosporioides, C. acutatum) 75 ml/da 1 gün
Çeltik Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) 100 ml / da 28 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

UYGULAMA ŞEKLİ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ KULLANIM ŞEKLİ:

BAĞ MİLDİYÖ: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz ününe alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

BAĞ KÜLLEMESİ:

1.ilaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2.ilaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3.ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

BAĞ ÖLÜKOL:

• Yaz ilaçlaması:

1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

HIYAR MİLDİYÖ: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

HIYAR VE KABAK KÜLLEME: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.

DOMATES MİLDİYÖ: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIĞI: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

BİBER (SERA) KÜLLEME: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

KARPUZ ALTERNARİA YAPRAK YANIKLIĞI: Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

ÇİLEKTE ANTRAKNOZ: İlaçlamalara ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. İlk ilaçlamadan 10 gün sonra 2.ilaçlama yapılmalıdır.

ÇELTİK YANIKLIĞI HASTALIĞI: Yeşil aksam ilaçlamalarında hastalık ilk görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Gerekli hallerde kullanılan ilacın etki süresi göz önüne alınarak ikinci ve üçüncü ilaçlamalar yapılmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Caira® domatesteki uygulamarında yayıcı ve yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez.  

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma