Buracia®

Buracia®

Aktif Madde: 500 g/l Fenhexamid

Formulasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj: 200 ml

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Domates Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 100 ml / 100 l su 7 gün
Bağ * Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 100 ml / 100 l su 7 gün
Çilek Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 100 ml / 100 l su 3 gün
Patlıcan (Sera) Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 100 ml / 100 l su 3 gün
Biber (Sera) Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 100 ml / 100 l su 1 gün
Hıyar (Sera) Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 100 ml / 100 l su 3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. 

UYGULAMA ŞEKLİ

Domates, Patlıcan (Sera), Biber (Sera), Hıyar (Sera)da kurşuni küf: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken uygulamaya başlanmalıdır. Uygulamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.

Bağda kurşuni küf: 1.uygulamaya üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce başlanmalı, 20 gün sonra 2.uygulama yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

Çilekte kurşuni küf:

1.uygulama: İlk çiçeklerin %10’u açınca,

2.uygulama: Çiçeklerin %50’si açınca,

3.uygulama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma