Biella

Aktif Madde: 200 g/L Pyrimethanil + 125 g/L Tebuconazole

Formulasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj: 500 ml

DETAYLI BİLGİ
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 50 ml / 100 L su 14 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Elma karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

Diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

 

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu:  Yüksek derecede asidik ve bazik formülasyonlar dışındaki formülasyonlarla karışabilir. Uygulama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışımı denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma