Axxess®

Aktif Madde: 450 g/l Prochloraz

Formulasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Ambalaj: 1 l, 5 l

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Arpa Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis f.sp. hordei) 100 ml/da 35 gün
Tahıl fide yanıklığı, kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıkları (Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana, Rhizoctonia spp., Pseudocercosporella Herpotrichoides) 100 ml/da 35 gün
Buğday Tahıl fide yanıklığı, kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıkları (Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana, Rhizoctonia spp., Pseudocercosporella Herpotrichoides) 100 ml/da 35 gün
Kültür mantarı Kültür mantarında örümcek ağı hastalığı (Cladobotryum dendroides) 1,25 ml/m2 10 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Buğday ve arpada kök ve kökboğazı çürüklüğü; Hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ile tepe yaprağı arasındaki devrede koruyucu olarak yapılmalıdır.

Arpada tahıl küllemesi; Külleme hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Kültür mantarlarında örümcek ağı; Axxess® koruyucu özelliği olan bir bitki koruma ürünü olduğundan torbalar üzerine örtü toprağının örtme işleminden hemen sonra yüzey uygulaması şeklinde kullanılmalıdır. 1.flaş sonunda tekrar bir yüzey uygulaması yapılmalıdır. 20 gün ara ile 2 uygulama yapılmalıdır. Uygularken tüm toprak yüzeyinin iyice ıslatılmasına dikkat edilmelidir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Axxess® yabancı ot bitki koruma ürünleri, diğer mantar bitki koruma ürünleri ve insektisit ile karıştırılmadan bir ön deneme yapılması önerilir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma