Altis® Premier

Altis® Premier

Aktif Madde: 37,5 g/l Azoxystrobin + 62,5 g/l Propiconazole

Formulasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

Ambalaj: 1 l, 5 l

Kullanıldığı Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Buğday Sarı pas (Puccina striiformis)
Tahıl külleme (Erysiphe graminis f.sp.tritici)
Septoria yaprak lekesi (Septoria tritici)
Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici)
200 ml / da 42 gün
Mısır Mısır yaprak yanıklığı ((Setosphaeria turcica) 200 ml / da 28 gün
Çeltik Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) 275 ml / da 42 gün
Şeker pancarı Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) 200 ml / da 42 gün
Nohut Nohut Antraknozu (Ascochyta rabiei) 200 ml / da 21 gün
Patates Patates mildiyösü (Phytophtora infestans) 200 ml / da 14 gün
UYGULAMA ŞEKLİ

Buğdayda sarı pas: Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süresi de dikkate alınarak (21 gün aralıklarla) ikinci uygulama yapılabilir.

Buğdayda kahverengi pas: Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse ürünün etki süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Buğdayda tahıl külleme: Külleme hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksama bitki koruma ürünü uygulamasına başlanmalıdır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa ikinci uygulama yapılabilir.

Buğdayda septorya yaprak lekesi: İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Hastalık belirtileri ilk görüldüğünde uygulamaya başlanır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir. Bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa birinci uygulamadan 21 gün sonra ikinci uygulama yapılabilir.

Mısırda mısır yaprak yanıklığı: Bölgede hastalık için uygun hava şartları oluştuğunda ilk uygulamaya başlanmalıdır. Koşullar hastalığın gelişimi için uygun seyrederse 14 gün ara ile ikinci uygulama yapılmalıdır. İyi bir kaplama yapılması gerekmektedir.

Çeltik yanıklığı: Çeltik yanıklığına karşı, tohum ve yeşil aksam uygulaması şeklinde kimyasal mücadele yapılır. Tohum uygulaması mutlaka koruyucu olarak yapılmalıdır. Yeşil aksam uygulamasında, hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa hemen uygulama başlatılmalıdır. Gerekirse ürünün etki süresine ve hava koşullarına bağlı olarak ikinci veya üçüncü uygulama yapılmalıdır.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Nohut antraknozu: İlaçlamaya günlük ortalama sıcaklığın 10°C olduğu ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır.  Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Patateste mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-14 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu:  Altis® Premier’i diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmayınız

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma