Aldeid®

Aktif Madde: 200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazole

Formulasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

DETAYLI BİLGİ
Bitki Adı Hastalık adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Domates (Sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 100 ml/100 l su 3 gün
Bağ * Bağ küllemesi (Erysiphe necator)
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola)
Bağda ölükol (Phomopsis viticola)
80 ml/100 l su 21 gün
Antepfıstığı Antepfıstığında karazenk (Pseudocercospora pistacina) 100 ml/100 l su 21 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

UYGULAMA ŞEKLİ

Domateste (sera) küllemeye karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Bağda küllemeye karşı 1. uygulama çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde, 2. uygulama çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde, 3. uygulama çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde, 4. ve diğer uygulamalar üçüncü uygulamada kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre ve tanelere ben düşme dönemine kadar uygulanır.

Bağda mildiyöye karşı ilk uygulamaya sürgünler 25-30 cm’ye ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar ilk uygulamada kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi, hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile yapılmalıdır.

Bağda ölükola karşı yaz uygulaması olarak 1. uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda, 2. uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda, 3. uygulama sürgünler 25-30 cm olduğunda yapılmalıdır. Bir sezonda ALDEID® ile 3’ten fazla uygulamadan kaçınılmalıdır.

Antepfıstığında karazenke karşı 1. uygulama ilk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu uygulama çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğe ulaştığı devrede yapılmalıdır. 2. uygulama ve diğer uygulamalara hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilmelidir.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Diğer Fungisitler

Bitki Koruma