Yan Haklar

Yan Haklar

• Personel Servisi

• Şirket Yemekhanesi

• Hayat Sigortası

• Özel Sağlık Sigortası

• İşveren Katkılı Bireysel Emeklilik Sistemi

• OYAK Üyeliği Aidatı ve Konut Ön Biriktirim Fonu

• Doğum, Ölüm ve Evlilik Yardımı

• Kıdem Teşvik ödemesi

• Tahsil Yardımı

• Çocuk Yardımı