TAZMİNAT POLİTİKASI

Şirket çalışanları İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.