Şirket Değerleri

Anasayfa Kurumsal Şirket Değerleri

Şirket Değerleri

DEĞERLERİMİZ

Müşteri Odaklılık: Müşteri istek ve beklentilerini eksiksiz karşılamaya çalışarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.

Üstün İş Ahlakı: Ticari ve sosyal ilişkilerimizde dürüst ve  açık olmak.

Çevreye ve Topluma Saygı: Çevre konusundaki tüm yasal şartları karşılamak, çevre kirliliğine neden olabilecek unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek.

Kaynak Yönetimi ve Verimlilik: Tüm süreçlerde her türlü kaynak kullanımını optimize ederek verimliliği ön plana çıkararak sürdürülebilir bir gelişim sağlamak

Katılımcı Yönetim Anlayışı: Çalışanlarımıza saygı ve açık iletişime dayalı, karar alma mekanizmalarına katılımı en üst planda tutan yönetim anlayışını sürdürmek ve geliştirmek.

Takım Çalışması: Faaliyetlerimizin her aşamasında çalışan katılımını sağlamak, bilgiyi paylaşmak,  Ben değil biz bilinciyle çalışmak, takımdaşlık ruhunu sürekli geliştirmek

Hektaş olarak; Ana hissedarımız OYAK'ının misyon, vizyon ve değerleri altında çalışmak.

OYAK DEĞERLERİ

Dürüstlük ve Şeffaflık

Sorumluluk ve Hesap Verilebilirlik

Rekabet ve Adalet

Yaratıcılık ve Mükemmeliyet

Karşılıklı Saygı ve Sevgi

Üye ve Çalışanların Mutluluğu