KURUM KİMLİĞİ VE YÖNETİMİ

Anasayfa Yatırımcı İlişkileri Kurum Kimliği ve Yönetimi

KURUM KİMLİĞİ VE YÖNETİMİ

Bölümü;

       Ticaret Sicil Bilgileri
       Anasözleşme
       Yönetim Kurulu
       Organizasyon Şeması
       Ortaklık Yapısı
       Genel Kurul Toplantıları
              Genel Kurul Toplantı Gündemi ve Bilgilendirme Dokümanları
              Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetveli
              Vekaleten Oy Kullanma
       Kurumsal Yönetim
              Kurumsal Yönetim İlkeleri
              Bilgilendirme Politikası
              Kar Dağıtım Politikası
              Tazminat Politikası
              Ücret Politikası
              Bağış ve Yardım Politikası
       Komiteler
       Komite Yönergeleri

 

bilgilerini içermektedir.