KOMİTELER

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan   : Mahmut Cengiz AYDIN

Üye        : Kamil DERECE

Üye        : Betül KARA

 

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan   : Kamil DERECE

Üye        : Mahmut Cengiz AYDIN

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan   : Kamil DERECE

Üye        : Mahmut Cengiz AYDIN