Neemarin®

Neemarin®

Aktif Madde: %5 Emamectin benzoate

Formulasyon: Suda Eriyebilir Granül (SG)

Ambalaj: 100 g, 400 g, 800 g, 1 kg

Kullanıldığı bitki ve zararlılar
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Biber (sera) Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis)
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
30 g / da, larva 7 gün
Biber (Tarla) Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 30 g / 100 l su larva 7 gün
Domates (Sera) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 30 g / 100 l su, larva 7 gün
Domates (Tarla) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 30 g / 100 l su Larva 7 gün
Bağ * Salkım güvesi (Lobesia botrana) 25 g / 100 l su, larva 7 gün
Hıyar (Sera) Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 30 g / 100 l su, larva 7 gün
Patlıcan (Sera) Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 30 g / 100 l su, larva 7 gün
Pamuk Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 35 g/da Larva 7 gün
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 40 g/da Larva 21 gün
Karanfil (Kesme karanfil) Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis)
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
30 g/100 l su Larva -
Zeytin Zeytin fidantırtılı (Palpita unionalis) 30 g / 100 l su larva 14 gün
Nar Harnup güvesi (Ectomyelois ceratoniae) 30 g/100 l su Larva 14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

UYGULAMA ŞEKLİ

Biber (sera-tarla), hıyar (sera) ve patlıcan (sera)-Pamuk yaprakkurdu: Uygulama 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. Larvalar yaprak üzerine dağılmadan uygulama yapılmalıdır.

Domates (sera-tarla) ve biber (sera)-Yeşilkurt: Larvalar meyveye giriş yapmadan, 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması halinde hemen uygulamaya başlanır.

Bağ-Salkım güvesi: Salkım güvesine karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Eşeysel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, birinci dölde akşamüstü sıcaklıklarının iki gün üst üste 15°C’yi aşması ve süreklilik göstermesi, etkili sıcaklıkların toplamının 1. dölde 120 gd (gün derece), 2. dölde 520 (gd), 3. dölde 1047 gd’ye ulaşması, asmanın fenolojik olarak 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması ve yumurtalardan ilk larva çıkışı takip edilerek uygulama yapılır. Her dölde bir uygulama yapılır. Ancak 3. dölden itibaren yumurtlama devam edebileceğinden, yeni yumurta bulunduğu sürece ürünün etki süresi ve hasat tarihi de göz önüne alınarak uygulamalara devam edilir.

Pamuk-Pamuk yaprakkurdu: Pamukta pamuk yaprakkurdu ile mücadelede en iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde uygulama yapılması uygundur. Zararlının dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-15 gün aralarla uygulama tekrarlanmalıdır.

Pamuk-Yeşilkurt: Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek, yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Karanfil-Pamuk yaprakkurdu: Üç metre uzunluğundaki bir sırada 5-6 adet larva veya 1 yumurta paketi bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir. Uygulamadan iyi bir sonuç alabilmek için, uygulama 1-3 dönem larvalara karşı yapılmalıdır. İleriki dönemdeki larvalara karşı yapılan uygulamalarda yeterli sonuç alınamaz.

Karanfil-Yeşilkurt: 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması halinde derhal mücadeleye başlanır.

Zeytin-Zeytin fidantırtılı: Birinci ve ikinci dönem larvaların çoğunlukta olduğu ve popülasyon oluştuktan sonra uygulama başlanır.

Nar harnup güvesine karşı: Haziran sonu temmuz başında meyveler yaklaşık 3-5 cm. çapına geldiğinde, bulaşıklık oranı da % 5’in üzerinde ise bitki koruma ürününün etki süresine bağlı olarak 14 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Diğer İnsektisitler

Bitki Koruma