Gremlin®

Aktif Madde: 150 g/l Indoxacarb

Formulasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

Özellikler:

Gremlin® akıcı konsantre formülasyonunda bağ, pamuk, mısır, domates,biber, elma ve fındıkta zararlılarla mücadelede kullanılan mide ve değme etkili bir insektisittir. Zararlı larvalarının her döneminde etkilidir.

Gremlin® böceklerde sinir hücrelerinde sodyum kanallarını tıkayarak etki eder ve uygulamadan çok kısa bir süre sonra zararlının beslenme ve diğer faaliyetleri durur veya çok azalır. 24 ila 60 saat içinde de zararlılar ölür.

Gremlin® uygulamasından sonra bitki üzerinde ilaç kurumasından sonra yağan yağışlardan etkilenmez, uygulamayı tekrarlamaya gerek kalmaz.

Ambalaj: 500 ml, 100 ml

Kullanıldığı bitki ve zararlılar
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma dozu Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Bağ * Salkım güvesi (Lobesia botrana) 25 ml/100 l su yumurta, larva 3 gün (sofralık üzüm), 10 gün (şaraplık üzüm)
Pamuk Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 45 ml / da larva 14 gün
Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 40 ml / da larva 14 gün
Mısır Mısır koçan kurdu (Sesamia spp.)
Mısır kurdu (Ostrina nubilalis)
30 ml / da larva 3 gün
Domates (Tarla) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 40 ml / da Larva 3 gün
Domates (Sera) Pamuk yaprak kurdu (Spodoptera littoralis) 35 ml / 100 l su, larva 3 gün
Elma Elma iç kurdu (Cydia pomonella) 35 ml/100 l su yumurta, larva 14 gün
Fındık Fındık kurdu (Curcilio nucum) 45 ml/da ergin 14 gün
Biber (sera) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 40 ml / 100 l su, larva 3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılmaz.

UYGULAMA ŞEKLİ

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvasit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3.dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1.dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Domateste pamuk yaprakkurdu köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Elma içkurdu: Elma iç kurduna yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçları bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2’den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

Biberde yeşilkurta karşı alana köşegenler yönünden girilip, alanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

DİĞER BİLGİLER

Karışabilirlik Durumu: Bilinen birçok fungisit ve insektisitlerle karışabilir.

 

Diğer İnsektisitler

Bitki Koruma