KOMİTELER

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan  : Adalet HAZAR

Üye        : Kamil DERECE

Üye        : Ercüment DEMİR

 

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan  : Adalet HAZAR

Üye        : Kamil DERECE

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan  : Kamil DERECE

Üye        : Adalet HAZAR