KAR DAĞITIM POLİTİKASI

2014 YILI

Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörüleri dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtma politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu’na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

 

2013 YILI

Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir kar; brüt % 18.54, net % 15.76 oranında, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, SPK II-19.1 Tebliğ esasları dahilinde genel kurul tarafından tespit edilen tarihte nakden dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.