Kalite ve Çevre Politikası

KALİTE ve ÇEVRE POLİTİKASI                                                                                  

Dünya nüfusu her geçen yıl artmakta ancak dünyamızın yüzölçümü değişmemektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli başarılarından biri; yaşlı gezegenimizin doğal kaynaklarının korunması, bugünkü ve gelecekteki tüm kuşaklar için sürdürülebilir temiz  çevre ve güvenli gıdaya ulaşımın sağlanmasının garanti alına alınması olacaktır. HEKTAŞ; bitki ve hayvan sağlığı alanındaki ürünleriyle; sağlıklı ve güvenli tarımsal üretimde, ülkemiz tarım sektörünün çözüm ortağıdır.

Ürün geliştirme sürecinden başlayarak, faaliyetlerimizin her aşamasında Şirketimizin temel amaçları aşağıdaki gibidir:

-Tarım sektörünün ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni ve yaratıcı çözümler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak,

-Ürün ve hizmet kalitemizle müşteri ihtiyaçları doğrultusunda tercih edilir, dinamik bir şirket olmak,

-Ürün portföyümüzde, yeni, teknolojik, gıda güvenliğine uygun, çevre dostu ilaçlara yer vermek,

-Üretim sürecinde, ürün bulaşıklarını önleyici tedbirleri almak, 

-Çevre konusundaki tüm yasal şartları karşılayarak, çevreyi korumak,

-Çevrenin ve insan sağlığı ile can ve mal güvenliğinin korunması hedeflerini kapsayan Üçlü Sorumluluk kapsamındaki taahhütlerimizi yerine getirmek,

-Herhangi bir acil durum ve kaza için önleyici tedbirleri almak,

-Tüm süreçlerde her türlü kaynak tüketimini optimize ederek sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak,

-Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar birlikte çalıştığımız herkesle çevrenin korunması konusunda işbirliği yapmak,

-Üretim, taşıma, depolama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucunda oluşabilecek kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmesini sağlamak, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek

-Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

-Faaliyetlerimizin her aşamasında sürekli iyileştirmeyi hedeflemek,

 

HEKTAŞ Ailesi olarak; faaliyetlerimizin her aşamasında ekip çalışması içinde,  bilgiyi paylaşarak, işimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştirerek ortaklarımıza, topluma ve üreticilere katma değer yaratmak ana prensibimizdir.