Gönder

HEKVİDOR 70 WG

Aktif madde: %70 Imidacloprid

Özellikleri: Suda dağılabilen granül formülasyonunda, yüksek etkili sistemik bir insektisittir. Patates böceği ve tel kurtlarına karşı, yüksek ve uzun süre etkilidir. Köklerden mükemmel sistemik etkiye sahiptir. Uygulama şekli nedeniyle faydalılara zararsızdır. Çevreye karşı düşük risklidir.

Şeker pancarı: İlaçlama varilleri ve buna benzer ekipmanlarla yapılacak ilaçlamalarda gerekli su miktarı 15-20 litredir. 100 kg tohum için gerekli miktar ilaç 15-20 litre suya ilave edilerek dibe çökmesi beklenir sonra iyice karıştırılarak ilaçlamaya hazır hale getirilir. Bu miktar ilaçlı eriyik 3 defada tohuma uygulanır her defasında karıştırılarak iyi bir kaplama sağlanır.


Buğday: Sıvı ilaçlama düzeni olan selektörlerde bir ön deneme ile ideal su miktarı bulunur (bu miktar 100 kg tohum için 500-800 ml arasında değişir). Bu husus saptandıktan sonra gerekli miktar ilaç gerekli miktar su içerisine konarak ilaçlama yapılır. İlaçlama varili (kaskat) ile ilaçlama yapılacak ise 100 kg tohum için önerilen miktar ilaç 800-1000 ml suya ilave edilir. Dibe çökmesi beklenir, sonra iyice karıştırılır. Bir kaç defada ilaçlama variline ilave edilerek, her defasında varil çevrilerek homojen bir ilaçlama yapılır.


Patates: Tohumluk patatesler düz ve sert bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk için önerilen ilaç miktarı kova içersindeki 1-1,5 litre suya ilave edilip, ilacın dibe çökmesi beklenir. Sonra iyice karıştırılarak pülverizatöre aktarılır. Önerilen miktar suyun bir kısmı örneğin 0,5 litresi kovaya bulaşmış veya dibinde kalabilecek ilacın yıkanıp pülverizatöre aktarılması için kullanılır.
Pülverizatöre aktarılan ilaç tohumluk patates üzerine iki defada püskürtülür. İlaçlı suyun yarısı, yayılmış tohumlukların üzerine püskürtüldükten sonra, tohumluk patatesler kürekle ters yüz edilir.
Depoda kalan ikinci kısım ilaç tohumluk üzerine püskürtülerek ilaçlama tamamlanmış olur. İlaçlamada dikkat edilecek husus su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat yere akmayacak miktarda olmasıdır. Tohumluğun cins ve büyüklüğüne göre doz sabit kalmak kaydı ile su miktarı azaltılıp çoğaltılabilir. İdeal su miktarı kalibrasyonla, yani ölçümlerle bulunmalıdır. İlaçlamadan sonra hemen ekim yapılabileceği gibi tohumlukların nemi çekildikten sonra çuvallanarak veya dökme olarak bir kaç gün bekletilebilir. İlaçlama, çuvallama ve dikim yapılırken lastik eldiven giyilmelidir.


Mısır: 100 kg tohum için önerilen miktar ilaç 1,5 litre suya ilave edilir ve iyice karıştırılarak, düz bir zemine yayılmış naylon üzerindeki tohuma yarısı ilave edilerek karıştırılır, sonra diğer yarısı ilave edilir ve tekrar iyice karıştırılır. Aynı işlem kaskat ve ilaçlama bidonları için de geçerlidir. İlaçlama sonrası tohumlar serilerek havalandırılır. Rutubeti düşürüldükten sonra hemen ekilebilir veya ekim zamanına kadar depolanabilir. Rutubetli olarak depolanırsa rutubet nedeni ile sürme gücü düşer.

 

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu

Şekerpancarı

Tel kurtları (Agriotes spp.)
Kırkayaklar
Yay kuyruklular
Toprak pire böcekleri
(Chaetocnema spp.)

750 gr/100 kg tohum

Buğday

Ekin kambur böceği
(Zabrus spp.)

200 gr/100 kg tohum
Larva, ergin

Patates

Tel kurtları
(Agriotes spp.)
Patates böceği
(Leptinotarsa decemlineata)

30 gr/100 kg tohum, larva

15 gr/100 kg tohum
Larva, ergin

 

Mısır

Tel kurtları
(Agriotes spp.)

500 gr/100 kg tohum, larva

 

 


Karışabilirliği:
Hekthiram Forte ve Sound 360 SL ile karışabilir.  

Zehirliliği: Sıçanlara akut ağızdan LD50 450 mg/kg.

Çevreye etkisi: Akarsulara bulaştırmayınız.

Antidotu: Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

Onaylı etiket örneği için tıklayınız...

Anasayfa    Hakkımızda    Ürünlerimiz    İlaçlama Programları    Yatırımcı İlişkileri    Erişim            Hektaş bir kuruluşudur.